Potatiskompott

Pota­tis­kom­pott är i prin­cip ett slar­vigt pota­tis­mos – men med den för­de­len att det går utmärkt att göra kom­pott även på färsk­po­ta­tis. Jag anger inga mäng­der i recep­tet – det beror ju helt på hur myc­ket pota­tis var och en vill äta, vil­ket i sin tur beror på vad man ser­ve­rar till. 34 pota­ti­sar per per­son bru­kar dock vara ett hygg­ligt rikt­mär­ke.

Pota­tis
Salt
Pep­par
Oliv­ol­ja och/eller smör
Cha­lot­ten­lök, fin­hac­kad

Samt för­slagsvis en av föl­jan­de smak­sätt­ning­ar:
Gräslök
Par­me­sa­nost och per­sil­ja
Hac­ka­de oli­ver och kapris
Riven väs­ter­bot­tenost

  • Ska­la och koka pota­ti­sen, när den är kokt slå av vatt­net och mosa pota­ti­sen grovt med en visp (det ska fin­nas många sto­ra och tyd­li­ga pota­tis­bi­tar kvar – det ska abso­lut inte bli slätt) och till­sätt salt, pep­par, cha­lot­ten­lök och oliv­ol­ja (eller smör eller båda­de­ra). Var för­sik­tig med olja/smör – det ska inte bli flot­tigt eller kän­nas fett.
  • Rör om med en sked så att allt blan­dar sig.
  • Ser­ve­ra.

Kom­pott gör sig utmärkt om man ska läg­ga upp mat på tall­ri­kar – kom­pot­ten i bot­ten och vad än för kött/fisk/fågel du ser­ve­rar lagt ovan­på.

För att mar­kant mins­ka kalo­ri­in­ne­hål­let kan man skip­pa smör/olja och istäl­let använ­da lite av det kokvat­ten man häl­ler av pota­ti­sen – det­ta fun­ge­rar väl­digt bra med smak­sätt­ning­en med par­me­san och per­sil­ja.

Man kan helt säkert pro­va fram and­ra smak­sätt­ning­ar – det beror i hög grad på vad man ska ser­ve­ra kom­pot­ten till.

This entry was posted in Tillbehör, Vegetariskt. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *