Tomatsås

Ca 4 por­tio­ner (bero­en­de på vad den ska använ­das till)
OK, det här är en slags skiss på ett recept – det tål att modi­fie­ras åt en väl­dig mas­sa håll. Vik­tigt är att man har lite tid på sig, såsen blir bätt­re av att få koka ihop en tim­ma.


2 bur­kar kros­sa­de toma­ter
1 stor gul lök
3 moröt­ter
24 grö­na chi­li
24 vit­löks­klyf­tor
1 tär­ning grön­saks­bul­jong
1 dl tomat­pu­re
Olja
Salt
Pep­par
Soc­ker
Saf­ten av 1 citron
Hac­ka och bryn löken för­sik­tigt i oljan, den ska inte ta färg – bara bli genom­skin­lig (det tar en tio minu­ter på låg vär­me). Till­sätt toma­ter, tomat­pu­re, bul­jon­tär­ning, fin­chac­kad morot, fin­hac­kad chi­li (inklu­si­ve frön) och pres­sad vit­lök. Låt koka upp och fort­sät­ta små­ko­ka på låg vär­me. Sma­ka av med salt, pep­par och soc­ker (giss­nings­vis ca 1 tsk salt, någ­ra varv på pep­par­kvar­nen och en knapp msk soc­ker) samt citronsaf­ten. Låt koka vida­re (under lock) ett bra tag.
Om man skip­par chilin och istäl­let till­sät­ter tim­jan, basi­li­ka och ore­gano så blir det hela mer ita­li­enskt. Lägg då med lite tim­jan och ore­gano från bör­jan – och till­sätt mer av dem + basi­li­ka pre­cis när såsen ska ser­ve­ras. Men man kan ock­så ha i mera chi­li, och fle­ra sor­ters chi­li, rök­ta vari­an­ter rekom­men­de­ras. Med mer chi­li kan lite mera soc­ker behö­vas. Mörkt mus­ko­va­do­soc­ker istäl­let för van­ligt soc­ker är ock­så gott, spe­ci­ellt till chi­li.
Utmärkt till spa­get­ti, eller som sås över ett fisk­block man kokar i ugnen (bara häll den var­ma såsen över ett fisk­block du lagt i en ungs­fast form och koka i ugnen, ca 40 minu­ter i 225°).
Med lite fler grön­sa­ker i – rot­fruk­ter som pals­ter­nac­ka eller kål­rot, lite pur­jo­lök, en burk bomon­ti­bö­nor och en ordent­lig dos per­sil­ja så får man en vego-chi­li (chi­li sin car­ne). Ser­ve­ra den med bröd till.
Dess­utom är res­ter av såsen utmärk­ta att ha som tomat­sås till piz­za eller var­ma mac­kor – lite ost och en sala­mi­ski­va är allt som behövs där­till.

This entry was posted in Billigt, Sås, Vegetariskt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tomatsås

  1. Kristina Collin says:

    Super, super!! Kristi­na

  2. Johannes says:

    Myc­ket gott och smak­rikt!

  3. Mia says:

    ”chi­li sin car­ne” ska det vara (”chi­li utan kött” på spans­ka).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *