Kategorier
Drinkar Jul

Glögg

Av det­ta blir det en väl­dig mas­sa glögg (räc­ker till 5,5 liter vin om jag räk­nat rätt), det tar minst två dagar.


1 flas­ka god kon­jak (75 cl)
2 kanel­stäng­er
10 krydd­nej­li­kor
5 grö­na kar­de­mum­ma­kaps­lar (eller ½ tsk kar­de­mum­makär­nor)
1 bit tor­kad ing­e­fä­ra
½ vanilj­stång
Någ­ra bitar tama­rind- eller pom­me­rans­skal, alt. färskt krav­märkt apel­sin­skal och då enbart den gula delen
Vin
Honung
Klyv vanilj­stång­en på läng­den, kros­sa ing­e­fä­ran lite lätt. Pula ner alla kryd­dor­na i kon­jaks­flas­kan och låt den stå i minst två dygn, ska­ka den då och då. Använd en rim­lig kon­jak (typ enkel Grönsted­ts) men ta inte en som för­tjä­nar att dric­kas som den är – en bil­lig sort räc­ker då kryd­dor­na tar över. Allt för bil­lig kon­jak (aka Eau de vie) sma­kar dock allt för illa ens till glögg. Du behö­ver inte sila ifrån kryd­dor­na, men se till att inte få dem i glög­gen du ska dric­ka.
Sedan behövs det röd­vin, t.ex. en bag-in-box men pre­cis vad som fun­ge­rar; bara det är ett mjukt och snällt vin utan allt för myc­ket tan­ni­ner. Häll honung i en mugg (12 tsk till 1,5 dl vin blir hygg­ligt sött) kör vin och honung i mug­gen i micron, full effekt 3050 sekun­der. Till­sätt 2 cl av det kon­jak/glögg-extrakt du blan­dat ovan och rör om med en sked. Ser­ve­ra even­tu­ellt men rus­sin och man­del i. Fun­kar med (halv­sött) vitt vin ock­så. Här finns utrym­me för mäng­der av expe­ri­ment med oli­ka vin och mäng­der av honung (eller annat söt­nings­me­del).
För bäs­ta resul­tat med kryd­dor­na – som ju kan vara oli­ka gam­la och star­ka i sma­ken – lägg dem i en skål till­sam­mans och luk­ta noga på dem (gär­na till­sam­mans med lite kon­jak) så kan du ana dig till om det är en bra bland­ning. Men det är inte en exakt metod, det hän­der saker när kryd­dor­na ham­nar i sprit. Vinet kan natur­ligt­vis lika väl vär­mas i en gry­ta som i micron.

Ett svar på ”Glögg”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *