Kategorier
Tillbehör

Pizzasallad

Det­ta är en enkel piz­za­sal­lad, inte spe­ci­ellt svår att göra. Den bör helst stå och dra i någ­ra tim­mar eller över nat­ten för att stå och bli mjuk.

Räc­ker till 23 per­so­ner. 

½ medel­stort vit­kåls­hu­vud
1 dl olja (jag bru­kar använ­da raps­ol­ja eller sol­ros­ol­ja, eller en annan olja som inte sma­kar för myc­ket)
24 msk vitvins­vi­nä­ger
Ore­gano
Salt & pep­par

  1. Ta bort de ytters­ta bla­den på vit­kå­len, och skär bort rot­stoc­ken.
  2. Strim­la vit­kå­len fint, och lägg i en skål.
  3. Blan­da olja, vinä­ger, ore­gano, salt och pep­par i en gry­ta och väm upp, men låt det inte koka.
  4. Häll olje­bland­ning­en över vit­kå­len, och rör om.
  5. Låt stå och dra i någ­ra tim­mar eller över nat­ten. Ju läng­re det står och drar, desto mju­ka­re blir det.

Med bara 2 msk vinä­ger blir det inte så jät­te­syr­ligt, gil­lar du syr­li­ga­re piz­za­sal­lad kan du till­sät­ta mer vinä­ger.

3 svar på ”Pizzasallad”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *