Kategorier
Desert Paj & Pizza

Banoffee Pie

Inte på något vis nyt­tigt, inte påtag­ligt raf­fi­ne­rat – men enkelt, bil­ligt och myc­ket sött. En paj räc­ker till många, 810 per­so­ner skul­le jag gis­sa (i en 28 cm paj­form). Pajen går utmärkt att göra i för­väg, den kan stå i kylen i ett dygn utan att bli säm­re för den sakens skull.

1 burk sötad kon­den­se­rad mjölk
200 gr digesti­vekex
75 gr smör
1 tsk kanel
2 bana­ner
3 dl visp­gräd­de
Lite mörk cho­klad

Först gör man kolas­ås – den mås­te göras i god tid, men är väl­digt enkel. Ställ den oöpp­na­de bur­ken med sötad kon­den­se­rad mjölk i en gry­ta och täck den med vat­ten, låt det hela koka upp, sänk vär­men och sjud bur­ken i 3 tim­mar. Se till att den är täckt med vat­ten hela tiden. (Det är ing­en risk att bur­ken explo­de­rar – vatt­net hål­ler nere tem­pe­ra­tu­ren!) Låt sval­na i bur­ken innan du öpp­nar – det tar någ­ra tim­mar.

Sen gör man ett pajskal, kros­sa kex­en (enklast: lägg dem i en plast­på­se, knyt ihop den och kros­sa med en bröd­ka­vel) lägg dem i en skål med smö­ret och kane­len och kör 20 sekun­der i micron (full effekt) – eller smält smö­ret i en gry­ta. Rör ihop till en smu­lig paj­deg, häll ut den i en paj­form och jäm­na till den tunnt och snyggt i for­men. Baka i ugn 225° i ca 10 minu­ter. Låt sedan pajska­let sval­na.

Bred ut kolas­å­sen i pajska­let, täck med de ski­va­de bana­ner­na. Täck dem med fli­sad cho­klad, och sedan med den vis­pa­de gräd­den. Deko­re­ra med lite mer fli­sad cho­klad. Låt gär­na pajen stå kallt en stund innan du ser­ve­rar (med kaf­fe eller te till).

4 svar på ”Banoffee Pie”

I kate­go­rin väde­löst vetan­de: ”Kolas­å­sen” heter Dul­ce de Leche och är popu­lär i Spa­ni­en och Syda­me­ri­ka (där man kan köpa den fär­dig i burk och där den dyker upp i alla möj­li­ga sor­ters bak­verk och annat). Den är ock­så väl­digt god till pann­ka­kor, glass, bara banan, frukt­sal­lad, i tår­tor osv. Det går bra att koka, (vis­pa upp lite), och för­va­ra i burk i kyl­skåpet men var noga med att ald­rig dop­pa en sked/gaffel som varit i kon­takt med något annat i bur­ken då, för den inne­hål­ler inte kon­ser­ve­rings­me­del och mög­lar lätt.
Mums!

Njae, man behö­ver inte baka paj­bot­ten i ugnen, men den sät­ter sig och får en annan smak som jag före­drar. Mer smör är säkert bra, hur man än vri­der och vän­der på den­na paj så blir den ändå inte häl­so­kost (fast just smör är inte nåt man ska vara rädd för, det är det myck­na sock­ret som är det verk­li­ga pro­ble­met).

Ska man verk­li­gen ha paj­bott­nen i ugnen?? Jag har gjort den här paj/tårtan fle­ra gång­er men jag har ald­rig haft den i ugnen, dess­utom har jag haft lite mer smör. Men det är klart den kan ju säkert göras på många sätt. =) God är den i var­je fall hur som helst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *