Kategorier
Tillbehör

Pizzasallad

Det­ta är en enkel piz­za­sal­lad, inte spe­ci­ellt svår att göra. Den bör helst stå och dra i någ­ra tim­mar eller över nat­ten för att stå och bli mjuk.

Räc­ker till 23 per­so­ner. 

Kategorier
Paj & Pizza

Förslag till pizzapålägg

När jag i hös­tas stä­da­de undan någ­ra kar­tong­er som jag av någon anled­ning ställt undan i sov­rum­met, hit­ta­de jag menyn från gam­la Kvarn Video vide Sto­ra Kvarn­ga­tan i Mal­mö. Buti­ken finns kvar, men de bakar inte läng­re någ­ra piz­zor, vil­ket är tra­giskt eftersom de var så otro­ligt goda.

Dock tänk­te jag, till min­ne av dem, och som för­slag till and­ra som kanske vill tes­ta både van­li­ga och lite annorlun­da piz­zor, skri­va upp för­slag på ingre­di­en­ser (kopi­e­rat rakt av från deras piz­za­me­ny).

Kategorier
Fisk Soppa

Svenskfransk fisksoppa

En myc­ket god fisk­sop­pa, rekom­men­de­ras å det var­mas­te.

Por­tio­ner: 4

Kategorier
Bröd Indiskt

Naan

Ett dropp-for­mat indisk bröd. Gott till de fles­ta indis­ka maträt­ter.
Tid: 33½ tim­mar (varav 2½‑3 tim­mar jäs­ning)
Por­tio­ner: 46 bröd

Kategorier
Indiskt

Rogan Josh (avancerad variant)

Lite mer avan­ce­rad än den enk­la vari­an­ten.

Tid: 1½‑2 tim­mar.
Por­tio­ner: 6

Kategorier
Indiskt

Rogan Josh (enkel variant)

Röd lamm- eller biffcur­ry.

Tid: 2030 minu­ter.
Por­tio­ner: 4

Kategorier
Desert

Basilika- och limemarinerade jordgubbar med råkräm

Gudom­ligt gott till efter­rätt.
Tid: 30 minu­ter — 2 tim­mar
Kan för­be­re­das och sen stå och dra till efter maten när det är dags att äta den.

Kategorier
Sås

BBQ-sås

Som Tina gör den. Pas­sar bra till det mesta som gril­lats. Tar lite tid att göra, men är defi­ni­tivt värt det!
Tid: 3040 minu­ter, bero­en­de på hur snabbt du för­be­re­der ingre­di­en­ser­na 🙂

Kategorier
Kaka ViktVäktarmat

Bananmuffins

Antal: 12 st.
Points: 38,5 points/sats, 3,5 points/muffins
Tid: ca 2030 minu­ter.

Kategorier
Bakelse ViktVäktarmat

Påskrulltårta

Por­tio­ner: 8
Points: 4 points/bit
Tid: ca 20 minu­ter