Tag Archives: pizza

Förslag till pizzapålägg

När jag i hös­tas stä­da­de undan någ­ra kar­tong­er som jag av någon anled­ning ställt undan i sov­rum­met, hit­ta­de jag menyn från gam­la Kvarn Video vide Sto­ra Kvarn­ga­tan i Mal­mö. Buti­ken finns kvar, men de bakar inte läng­re någ­ra piz­zor, vil­ket … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 3 Comments

Kvarnpizza

Tål­mo­digt fram­ex­pe­ri­men­te­rat piz­zapå­lägg som avser att efter­lik­na en väl­digt god piz­za man förr kun­de köpa på kvarn­vi­deo vid Caro­li City i Mal­mö. Vide­o­bu­ti­ken finns kvar, men de baka inte piz­zor läng­re. Synd, deras piz­zor var helt annorlun­da än de som … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 5 Comments

Pizzadeg

Grund­deg till piz­za­bott­nar. En sats piz­za­deg räc­ker till en stor piz­za­bot­ten, lagom för två per­so­ner. Med myc­ket fyll­ning räc­ker det till fler.

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 87 Comments