Kategorier
Bröd

Helt fantastiskt långjäst bröd

Ing­et arbe­te, ing­en knåd­ning, inga dyra ingre­di­en­ser – bara en mas­sa tid behövs för att baka det­ta bröd. Resul­ta­tet är spek­ta­ku­lärt. Recep­tet ursprung­li­gen skri­vet av Jim Lahey, pub­li­ce­rat i New York Times 2006-11-08.

Kategorier
Bröd Indiskt

Naan

Ett dropp-for­mat indisk bröd. Gott till de fles­ta indis­ka maträt­ter.
Tid: 33½ tim­mar (varav 2½‑3 tim­mar jäs­ning)
Por­tio­ner: 46 bröd