Kategorier
Bröd Indiskt

Naan

Ett dropp-for­mat indisk bröd. Gott till de fles­ta indis­ka maträt­ter.
Tid: 33½ tim­mar (varav 2½‑3 tim­mar jäs­ning)
Por­tio­ner: 46 bröd

Kategorier
Indiskt

Rogan Josh (avancerad variant)

Lite mer avan­ce­rad än den enk­la vari­an­ten.

Tid: 1½‑2 tim­mar.
Por­tio­ner: 6

Kategorier
Indiskt

Rogan Josh (enkel variant)

Röd lamm- eller biffcur­ry.

Tid: 2030 minu­ter.
Por­tio­ner: 4