Category Archives: Indiskt

Naan

Ett dropp-for­­mat indisk bröd. Gott till de fles­ta indis­ka maträt­ter. Tid: 33½ tim­mar (varav 2½-3 tim­mar jäs­ning) Por­tio­ner: 46 bröd

Posted in Bröd, Indiskt | 6 Comments

Rogan Josh (avancerad variant)

Lite mer avan­ce­rad än den enk­la vari­an­ten. Tid: 1½-2 tim­mar. Por­tio­ner: 6

Posted in Indiskt | 1 Comment

Rogan Josh (enkel variant)

Röd lamm- eller biffcur­ry. Tid: 2030 minu­ter. Por­tio­ner: 4

Posted in Indiskt | 9 Comments