Kategorier
Drinkar Jul

Glögg

Av det­ta blir det en väl­dig mas­sa glögg (räc­ker till 5,5 liter vin om jag räk­nat rätt), det tar minst två dagar.

Kategorier
Fisk Jul ViktVäktarmat

Janssons Frestelse

Por­tio­ner: 6
Points: 6 points/portion
Tid: c:a 5060 minu­ter
Van­lig Jans­sons Fres­tel­se inne­hål­ler ohygg­li­ga mäng­der fett. Det­ta är ett fettsnå­la­re alter­na­tiv, som sma­kar mer eller mind­re lika­dant.