Category Archives: Paj & Pizza

Banoffee Pie

Inte på något vis nyt­tigt, inte påtag­ligt raf­fi­ne­rat – men enkelt, bil­ligt och myc­ket sött. En paj räc­ker till många, 810 per­so­ner skul­le jag gis­sa (i en 28 cm paj­form). Pajen går utmärkt att göra i för­väg, den kan stå … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Desert, Paj & Pizza | Tagged | 4 Comments

Aprikospaj

Paj­deg kan man göra på många sätt, oftast giter jag inte. Då köper man istäl­let Mai­ze­nas paj­degs­mix – den är god och dess­utom fettsnål. Så det här recep­tet är mest ett recept på en fyll­ning till ett pajskal, men det … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Desert, Kaka, Paj & Pizza | Tagged | Leave a comment

Förslag till pizzapålägg

När jag i hös­tas stä­da­de undan någ­ra kar­tong­er som jag av någon anled­ning ställt undan i sov­rum­met, hit­ta­de jag menyn från gam­la Kvarn Video vide Sto­ra Kvarn­ga­tan i Mal­mö. Buti­ken finns kvar, men de bakar inte läng­re någ­ra piz­zor, vil­ket … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 3 Comments

Kvarnpizza

Tål­mo­digt fram­ex­pe­ri­men­te­rat piz­zapå­lägg som avser att efter­lik­na en väl­digt god piz­za man förr kun­de köpa på kvarn­vi­deo vid Caro­li City i Mal­mö. Vide­o­bu­ti­ken finns kvar, men de baka inte piz­zor läng­re. Synd, deras piz­zor var helt annorlun­da än de som … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 5 Comments

Pizzadeg

Grund­deg till piz­za­bott­nar. En sats piz­za­deg räc­ker till en stor piz­za­bot­ten, lagom för två per­so­ner. Med myc­ket fyll­ning räc­ker det till fler.

Posted in Paj & Pizza | Tagged | 87 Comments

Äppelpaj

Por­tio­ner: 4 Points: 3,5 points/portion Tid: ca 30 minu­ter

Posted in Paj & Pizza, ViktVäktarmat | Tagged | 7 Comments