Kategorier
Billigt Fågel Soppa

Morotssoppa med kyckling, ingefära och chili

4 por­tio­ner, ca 30 min

Recep­tet är skam­löst base­rat på en fär­dig­la­gad, god men dyr sop­pa som finns att köpa i en del livs­me­del­bu­ti­ker. Det är idel bil­li­ga ingre­di­en­ser så det blir en bil­lig mid­dag om man lagar den själv. Cey­lon­ka­nel är en annan kanel än den vi van­li­gen köper i mat­bu­ti­ken, den har en smak som pas­sar utmärkt i mat. Det fun­kar fint med van­lig kanel ock­så.

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Bönsoppa

Man behö­ver inte ha i allt i lis­tan, men det blir väl­digt gott såhär. Det är en stor sats – räc­ker nog för 10 per­so­ner (du behö­ver allt­så en stor gry­ta), men det är bil­li­ga ingre­di­en­ser. Bra lunch­mat att fry­sa in por­tions­vis.

ca 10 por­tio­ner, ca 1 tim­me, bil­lig.

Kategorier
Soppa Vegetariskt

Split Pea soppa

God och mät­tan­de grön­saks­sop­pa som vare sig är säsongs­bun­den eller sär­skilt dyr.

Recep­tet ger ca 4 por­tio­ner.

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Blomkålssoppa

Snabbt och enkelt, samt bil­ligt. Ju bätt­re sma­kan­de bul­jong, desto bätt­re sop­pa. Häl­so­kost­af­fä­rer säl­jer en väl­digt god krav­märkt grön­saks­bul­jong som jag använ­der – den är bäst. (Vet fak­tiskt inte vad den heter exakt – den säljs som ett gult bul­jong­pul­ver i genom­skin­lig plast­på­se med eti­kett – jag häl­ler över i en glas­burk så jag kan inte kol­la nam­net.)

C:a 4 por­tio­ner

Kategorier
Fisk Soppa

Svenskfransk fisksoppa

En myc­ket god fisk­sop­pa, rekom­men­de­ras å det var­mas­te.

Por­tio­ner: 4

Kategorier
Billigt Soppa

Sur och stark linssoppa

Snabb sop­pa på saker man van­li­gen har hem­ma. Ser­ve­ra bröd och gär­na en sal­lad till.
Por­tio­ner: 4
Tid: ca 20 minu­ter
Pris: asbil­ligt